Algemene voorwaarden 

Dank u ("u") voor het bezoeken van de Eysing-website (de "Website"), handelend onder de naam Eysing ("Eysing", "wij" of "ons"). Door de Website te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (de "Voorwaarden"), die wij op elk moment kunnen wijzigen door een kennisgeving op de Website te plaatsen. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, gebruik de Website dan niet. Gebruik van de Website is beperkt tot personen die juridisch bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving, en zonder beperking van het voorgaande, zijn onze diensten niet beschikbaar voor minderjarigen. 

Als u een bepaalde dienst op de Website gebruikt, kunt u bovendien onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen of voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, die hierbij in deze Overeenkomst zijn opgenomen. 

 
1. TOESTEMMING EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 

Wanneer en als u de Website bezoekt, e-mails verstuurd of bij het invullen van online formulieren op onze Website, dan communiceert u automatisch met ons. Een dergelijke actie houdt in dat we instemmen met de ontvangst van onze elektronische communicatie. We kunnen u een e-mail sturen of mededelingen plaatsen op de website. Een dergelijke actie bevestigt ook dat alle communicatie die we u elektronisch aanbieden, voldoet aan de wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is, indien van toepassing. 

 
2. INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de Website behoren toe aan ons of onze licentiegevers. Een groot deel van de inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere wetten. Tenzij anders vermeld, mag inhoud alleen worden gekopieerd voor uw persoonlijk gebruik. Inhoud mag niet worden gewijzigd, uitgevoerd, gepubliceerd, overgedragen aan iemand anders of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Behalve voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, mag u de codering die de inhoud beschermt niet uit elkaar halen, de-compileren, reverse-engineeren of anderszins verbreken of proberen te breken. 

 
3. PRIJZEN 

Alle prijzen op de Website zijn aanbevolen prijzen. Prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 
4. LINKS NAAR ANDERE SITES 

We hebben geen sites van derden die zijn gekoppeld aan de Website goedgekeurd of gecontroleerd en we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun inhoud. Uw gebruik van websites van derden is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die sites. 

 
5. BESCHIKBAARHEID 

De website wordt aangeboden op een "zoals het is" basis. Soms is de Website niet beschikbaar of kan deze worden beïnvloed door storingen of onderhoudswerkzaamheden of door omstandigheden buiten onze macht. Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid of prestaties van onze sites of enige inhoud op de Website. Wij behouden ons het recht voor om inhoud van de Website te wijzigen, op te schorten of in te trekken, om uw toegang tot de Website te schorsen of om de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw internetprovider en eventuele andere kosten in verband met uw gebruik van onze sites. 

U mag de toegang tot de Website of de inhoud niet beschadigen, interfereren met of verstoren, noch iets doen dat de functionaliteit zou kunnen hinderen of de toegang van een andere persoon tot de Website zou kunnen belemmeren. U mag de Website niet gebruiken op een manier die onwettig of schadelijk is voor ons of enige andere persoon. 

 
6. BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN 

De diensten of kosten op de Website kunnen resulteren in kosten voor u. Daarom kunnen wij of andere betaaldiensten een betaling van u ontvangen, inclusief door gebruik te maken van de creditcardgegevens die voor de betaling zijn gebruikt. Kosten kunnen belastingen omvatten zoals vereist door de wet. Als we de betaling niet kunnen innen, nemen we mogelijk contact met u op op basis van uw informatie in het bestand of kunnen we om betaling vragen als we services voor u uitvoeren. Als u achterstallige bedragen niet betaalt, ondanks onze inspanningen om contact met u op te nemen, kunnen we uw bestelling beperken of blokkeren totdat betalingsproblemen zijn opgelost. Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. 

 
7. TOEPASSELIJKE WET 

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Het contract tussen u en ons wordt gevormd in Nederland.