Fiscale Voordelen

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook ondernemers ervaren de voordelen van elektrisch rijden, want het is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Wanneer u als ondernemer een Eysing aanschaft, zijn er een aantal aantrekkelijke fiscale regelingen waar u gebruik van kunt maken. Deze regelingen hebben wij voor u uiteengezet.

AANSCHAFREGELINGEN

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Als u in investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

  • MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA). Momenteel is bepaald dat u 13,5% van 50% van de aanschafprijs van uw Eysing direct mag worden afgetrokken van uw winst. Uw Eysing kwalificeert zich voor gebruik van deze milieumaatregel.

  • WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING (VAMIL). Momenteel is bepaald dat 75% van 50% van de aanschafprijs van uw Eysing direct mag worden afgeschreven door deze ten laste van uw winst te boeken. De restwaarde dient over de resterende termijnen te worden afgeschreven.

  • KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA). De KIA geldt onder andere voor de investering in een Eysing. Het bedrag van de aftrek is momenteel maximaal 28% van het aankoopbedrag, afhankelijk van andere investeringen die u in deze regeling wenst te faciliteren.

  • GEMEENTELIJKE SUBSIDIES. Ondernemers en particulieren kunnen in een aantal Nederlandse gemeenten een subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een Eysing. Zo hopen de gemeenten het lokale milieu te verbeteren. Raadpleeg uw gemeente.

Om gebruik te kunnen maken van de MIA en de VAMIL dient u de aankoop van uw Eysing binnen drie maanden aan te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De KIA hoeft u niet aan te melden bij RvO. Uw boekhouder of accountant kan u hier over adviseren.

 

FISCALE VOORDELEN

* U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande overzichten en uiteenzettingen.
 

REKENVOORBEELD

Stel u koopt een Eysing One Original van € 4.669 (excl. btw). In het jaar van aanschaf heeft u mogelijk de volgende extra aftrekposten, uiteengezet per fiscale regeling:

MIA: 50% van € 4.669 x 13,5% = € 316
VAMIL: 50% van € 4.669 x 75% = € 1.751
KIA: 28% van € 4.669 = € 1.308

Dat betekent een mogelijke bruto korting door fiscale voordelen van € 3.375, zonder mogelijk gemeentelijke subsidies.

De hoogte van uw netto voordeel is afhankelijk van uw eigen situatie, de rechtspersoon van uw onderneming en het belastingtarief waarover u uw winsten en of inkomsten afrekent aan de Belastingdienst

GEBRUIKERSREGELINGEN

BIJTELLING. Net als andere voertuigen dient u formeel rekening te houden met fiscale bijtelling wanneer uw zakelijk aangeschafte Eysing voor privédoeleinden wordt gebruikt.
De bekende 500 kilometergrens, zoals we die kennen bij auto’s, geldt niet voor e-mopeds en fietsen. De fiscale bijtelling wordt over alle privé gereden kilometers berekend en staat los van de cataloguswaarde van de Eysing. De bijtelling is gelijk aan de werkelijke kosten per kilometer vermenigvuldigd met de privé gereden kilometers (eventueel verminderd met de eigen bijdrage). De werkelijke kosten per kilometer wordt berekend door alle kosten van de Eysing in een volledig kalenderjaar bij elkaar te tellen en te delen door het aantal gereden kilometers. Denk daarbij aan kosten van onderhoud, verbruik, verzekering en afschrijving.

Let op: fiscale voordelen worden mogelijke gemaakt door de Overheid. Subsidieregelingen en beschikbaarheid daarvan worden niet door Eysing bepaald. U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande overzichten en uiteenzettingen.