Website disclaimer

Dank u voor het bezoeken van onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden die wij op elk moment kunnen wijzigen door deze voorwaarden op onze website te wijzigen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verlaat dan onze website direct en bezoek of gebruik deze niet meer.

Het verrichten van transacties op onze website is beperkt tot personen die juridisch bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving, en zonder beperking van het voorgaande, zijn onze diensten niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u een bepaalde dienst op de website gebruikt, kunt u bovendien onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen of voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, die hierbij in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. 

1. TOESTEMMING EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE - Wanneer en als u de website bezoekt, zicht inschrijft voor de nieuwsbrief, e-mails aan ons verstuurd of online formulieren invult, dan communiceert u automatisch met ons. U stemt daarmee in met ontvangst van onze elektronische communicatie, die voldoet aan de wettelijke vereisten en laatste richtlijnen inzake privacy.

 
2. INTELLECTUELE EIGENDOM- Alle intellectuele eigendomsrechten van de op de website gepubliceerde informatie, design, afbeeldingen, logo’s, foto’s, portretten, teksten en technische ontwerpen zijn van Eysing en/of haar partners. Een groot deel van de inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere wetten. Inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van Eysing niet worden gewijzigd, uitgevoerd, gepubliceerd, overgedragen aan iemand anders of worden gebruikt voor persoonlijke of commerciële doeleinden.

 
3. GEPUBLICEERDE PRIJZEN - Alle prijzen op de Website zijn aanbevolen prijzen. Prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eysing streeft naar prijscommunicatie inclusief btw, maar behoud zich hier ook alle rechten voor.


4. BESCHIKBAARHEID
– Eysing geeft geen garantie gegeven over de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid of prestaties van onze website(s) of enige inhoud op de website. Wij behouden ons het recht voor om inhoud van de website te wijzigen, op te schorten of in te trekken, om uw toegang tot de website te schorsen of om de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. U betaalt de kosten van uw internetprovider en eventuele andere kosten in verband met uw gebruik van onze sites. U mag de toegang tot de website of de inhoud niet beschadigen, interfereren met of verstoren, noch iets doen dat de functionaliteit zou kunnen hinderen of de toegang van een andere persoon tot de website zou kunnen belemmeren. U mag de website niet gebruiken op een manier die onwettig of schadelijk is voor ons of enige andere persoon. 


5. BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN - De diensten op de website kunnen resulteren in kosten voor u. Daarom kunnen wij of andere betaaldiensten een betaling van u ontvangen, inclusief door gebruik te maken van de creditcardgegevens die voor de betaling zijn gebruikt. Kosten kunnen belastingen omvatten zoals vereist door de wet. Als we de betaling niet kunnen innen, nemen we mogelijk contact met u op basis van uw informatie in het bestand of kunnen we om betaling vragen als we services voor u uitvoeren. Als u achterstallige bedragen niet betaalt, ondanks onze inspanningen om contact met u op te nemen, kunnen we uw bestelling beperken of blokkeren totdat betalingsproblemen zijn opgelost. Daarnaast zijn er configuratie mogelijkheden op de website. Een eenmaal ingeleverde configuratie van een bestelde e-moped kan tot maximaal 48 uur daarvan worden aangepast door contact op te nemen met Eysing via telefoon of e-mail. Daarna bent u gehouden aan de door u opgegeven configuratie.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. 

De gebruiksvoorwaarden van onze website worden beheerst door het Nederlandse recht.